The NextGen Program

The NextGen Program

De manier waarop software gebruikt wordt is in slechts 5 tot 10 jaar volledig veranderd. Nieuwe IT-infrastructuur, vergaande mogelijkheden voor software- en data-integraties en steeds kortere innovatiecycli hebben een enorme impact op het software-landschap. Het gevolg is dat nog heel veel bedrijven werken met verouderde software, die niet cloud-/SaaS-ready is, die niet voorbereid is op concepten als multi-tenancy, die niet integreert met veelgebruikte software- en data-oplossingen en die niet dezelfde ‘feeling’ heeft voor eindgebruikers als de veelgebruikte en supergebruiksvriendelijke software die consumenten gewend zijn te gebruiken. En die bovendien slecht werkt op mobile devices, performance-problemen kent en moeilijk onderhoudbaar is.

Daarom heeft Blis Digital een programma bedacht om future-proof software te leveren: The NextGen. We richten ons op organisaties die hun core business digitaliseren, digitaal innoveren en digitaal uitbreiden. Daarnaast richten we ons ook op bestaande software-bedrijven die SAAS-/Cloud ready en future-proof willen worden. Dit doen we in samenwerking met tech-investeerders, -consultants en -ondernemers.

 

Dus wat houdt future-proof software nu precies in? Het antwoord op deze vraag is vaak dat software up-to-date blijft en mee gaat met nieuwe ontwikkelingen. Maar eigenlijk is het zoveel meer dan dat. Future-proof software groeit met bedrijven mee, bouwt geen ‘technical debt’ op en voor lagere kosten over de totale levensduur van de software. Future-proof software werkt dus slimmer en sneller.

De stappen die wij ondernemen om future-proof software te bereiken:

 

1. Technical Due Diligence

We onderzoeken bestaande software op technische punten (veiligheid, afhankelijkheden, kwaliteit broncode, performance, schaalbaarheid, etc.) en we onderzoeken hoe de software in het IT landschap van de organisatie geïntegreerd is. Daarnaast doen we ook een onderzoek op technologische trends om te kijken welke kansen we zien voor de applicatie en hoe die hierop in kan spelen. Tijdens deze stap wordt dus de ‘technische blauwdruk’ gemaakt.

 

2. User Experience (UX) setup

Tijdens deze stap wordt de ‘UX blauwdruk’ gemaakt. De UX wil zeggen, de ervaring die een gebruiker heeft met de applicatie. Zowel de functionaliteit als de uitstraling moet bij deze tijd passen en de eindgebruiker ondersteunen bij het uitvoeren van de taken. Eerst ontdekken we samen met de klant hoe het er nu voor staat met de gebruikerservaring van de software. We bestuderen de data, doen een benchmark met vergelijkbare software oplossingen, spreken met gebruikers en zetten onze kennis en ervaring in om verbeterpunten naar boven te halen. Op basis van dit onderzoek maken we een concreet toekomstbeeld. We doen een voorstel voor de uitstraling en identiteit van het product en brengen de flows van de applicatie in kaart. Zo ontstaat er een scherp beeld van de uitstraling en complexiteit van de software. We maken vervolgens een klikbaar prototype dat meteen door eindgebruikers getest kan worden. Met het ontwerp en de verkregen inzichten worden prioriteiten bepaald en wordt helder wat er wel en niet gebouwd moet worden. Zo zorgen we voor optimale grip op de vervolgstappen en de investering.

 

3. SaaS-bases re-development

Op basis van de informatie die we halen uit de eerste twee stappen adviseren we de klant hoe de software future-proof gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door de oude software componenten (deels) te herbouwen of om te zetten naar één cloud-omgeving. Of wordt de software geschikt gemaakt voor multi-tenancy zodat elke klant of organisatie die er gebruik van maakt, zijn eigen omgeving heeft. Dat zorgt voor een betere scheiding van data en het basisplatform kan eenvoudiger opschalen wanneer nieuwe klanten aan het platform worden toegevoegd.

4. Team enforcement

Gedurende het traject proberen we zoveel mogelijk samen te werken met de klant. Indien mogelijk zelfs samen met ontwikkelaars van de klant zelf als teamleden. Dit zorgt voor onafhankelijkheid van ons als ontwikkelaar maar tevens voor directe input vanuit de klant binnen het project. Gaat de klant na afloop van het project de software zelf in beheer nemen, dan zorgt het ook voor een veel eenvoudigere overdracht naar de eigen IT afdeling.

 

5. Supporting/facilitating (optional)

Het is belangrijk dat de prestaties van het product optimaal zijn en blijven, zowel qua user interface (UX), functionaliteit als performance. Daarom bieden we optioneel op al deze vlakken dienstverlening aan. Denk bijvoorbeeld aan UX monitoring (wat is de ervaring van eindgebruikers en is die nog te verbeteren) of performance optimalisatie (bijvoorbeeld bij connecties met trage externe systemen). Het bestaande steeds beter maken, zodat we bedrijven en eindgebruikers blijven ondersteunen.

 

Vragen?

Is uw core business ook (grotendeels) digitaal of wilt u digitaal uitbreiden/innoveren? Of heeft u twijfels of vragen over uw eigen software-landschap? Wij kijken graag vrijblijvend met u mee om te kijken of we onze ervaring ook voor uw business kunnen inzetten! Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Wil je kennismaken of heb je een vraag?

Stuur een bericht