Software is net als een levende tuin

Software is net als een levende tuin

Mijn overpeinzing in het weekend, terwijl ik in mijn tuin aan het werk was, bracht me op een interessante parallel: tuinieren en softwareontwikkeling hebben meer gemeen dan je zou denken. Peter Naur, een pionier in de informatica, stelde dat programmeren meer is dan alleen code schrijven. Het gaat om het opbouwen van een theorie, een diepgaand begrip van de software en haar domein in de hoofden van de ontwikkelaars.

De kern van Naur’s boodschap is eenvoudig maar diepgaand: softwareontwikkeling is een organisch proces. Het vereist zorg, aandacht en een voortdurend begrip van de complexe relaties binnen het systeem. Net zoals een tuinier weet welke planten zonlicht nodig hebben en welke schaduw prefereren, moeten ontwikkelaars een intuïtie ontwikkelen voor hoe verschillende delen van de software samenwerken en elkaar beïnvloeden.

Deze benadering staat haaks op de huidige trend in de industrie, waar softwareprojecten en ontwikkelaars vaak worden gezien als modulaire, gemakkelijk vervangbare elementen. Deze visie negeert de realiteit dat het succes van software afhangt van de kennis en ervaring van de mensen die eraan werken. Wanneer ontwikkelaars worden vervangen zonder zorg voor de overdracht van hun unieke, project-specifieke kennis, verliest de software zijn vitaliteit. Het wordt een digitale ruïne: aanwezig, maar zonder de ziel die het ooit tot leven bracht.

Het levensbloed van elk softwareproject is het mentale model dat de ontwikkelaars ervan hebben. Dit model, of deze ‘theorie’, ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van maanden, zo niet jaren, van samenwerking, experimenteren en leren van fouten. Deze kennis stelt een softwareproject in staat te groeien van een idee tot een complex, functionerend systeem. Zonder deze geleidelijke groei en zonder de ontwikkelaars die het koesteren, is elk project gedoemd te mislukken.

Deze organische benadering van softwareontwikkeling biedt een tegenwicht tegen de kille, mechanische visie die vaak de overhand heeft. Het herinnert ons eraan dat, net als in de tuin, de ware kracht van software ligt in de zorg, kennis en toewijding van degenen die het cultiveren.

Bij Blis Digital proberen we op deze manier naar software te kijken en onze projecten ook zo in te richten. Maar natuurlijk zijn wij niet perfect en moeten we soms developers op een ander project zetten. Bijvoorbeeld omdat dat planningstechnisch niet ander kan. Maar we proberen we zoveel mogelijk deze visie aan te hangen en onze projecten met zorg, kennis en toewijding te benaderen.

Wil je kennismaken of heb je een vraag?

Stuur een bericht