Technical Due Diligence volgens Blis Digital

Technical Due Diligence volgens Blis Digital

Technical Due Dilligence is één van onze proposities die vooral voor Private Equity partijen en andersoortige software investeerders interessant is. In de voorbereiding van overnames en nieuwe investeringen komen zij software tegen die wij inhoudelijk toetsen.

Vaak gestelde vragen bij deze investeringen zoals ‘wat kunnen we ermee, wat is de technische en functionele status, wat zijn de toekomstverwachtingen?’ beantwoorden wij na een uitgebreid onderzoek. Dit proces heet Technical Due Diligence (TDD) en is verdeeld in duidelijke stappen. In dit blog leg ik je uit hoe wij dat doen.

Drie aanleidingen

We zien doorgaans drie aanleidingen om een TDD uit te voeren:

  1. Een nieuwe investering vanuit een Private Equity partij die een nieuw platform wil opzetten, met de intentie om add-ons aan te sluiten. De zogenoemde Buy & Build strategie is vaak het vinden van een software partij die aansluit op de beoogde technologie. Het is belangrijk dat de software door andere (nieuwe) ontwikkelteams over genomen kan worden, voor aanpassing en doorontwikkeling.
  2. De vraag of een aangekocht (of: aan te kopen) bestaand systeem geschikt is voor doorontwikkeling en inpassing in het grotere platform.
  3. Het software-landschap doorlichten van grotere organisaties; vaak specifiek gericht op (de waarde van) een bepaalde tool. Een goed voorbeeld is een groeiende MKB-partij die een sprong maakt van on-premise software (omvangrijke legacy) naar een cloud- of SaaS-oplossing.

Uiteindelijk gaat het om een analyse die snel en goed verslag doet van toekomstige mogelijkheden en onmogelijkheden om tijdig de juiste beslissingen te nemen (en de waarde te bepalen). Ongezien software overnemen is, net als het kopen van een gebruikte auto zonder goede technische keuring, risicovol. Maar deze metafoor gaat niet helemaal op want een auto met gebreken breng je naar de garage. Een organisatie met onbruikbare software is een ramp! Ons TDD rapport geeft een duidelijke en goed onderbouwde analyse om te kopen (al dan niet tegen een lagere prijs) of om van de koop af te zien.

Zeven stappen

Ons TDD proces bestaat uit de volgende 7 stappen:

Stap 1 geeft antwoord op de vraag ‘wat wil je bereiken?’ Wat is de reden van de investeerder met deze aankoop of investering in het product, of de add-on?

Vervolgens doen we in stap 2 een quick scan van het product. Een analyse op openbare bronnen geeft al snel een bruikbaar beeld. Denk aan websites, demo’s, social media profielen, nieuwsberichten, kortom alle publieke informatie die voor handen is. We bekijken het kader, zoals de sector of branche waarin het bedrijf actief is. De typen uitdagingen en trends die spelen, zijn belangrijk om mee te nemen in het vervolg van het TDD.

Stap 3 is een kick-off met de belanghebbenden van de kopende en de verkopende partij, zoals de CTO, om het proces toe te lichten en vervolgafspraken te maken.

Hierna volgt stap 4: een technische sessie met de CTO (of soortgelijke functie) om het applicatielandschap in beeld te krijgen. We stellen een IRL (Information Request List, een geprioriteerde vragenlijst) op met alle informatie die we nodig hebben. Denk aan certificeringen, ISO- en andere keurmerken, specifieke ontwikkelprocessen en dergelijke zaken die specifiek zijn voor de software, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en architectuur.

In de vijfde stap interviewen we de CTO, product owner en ontwikkelaars over de software en het ontwikkelproces. Wij organiseren deze interviews ook om de visie, productfilosofie en roadmap van het bedrijf beter te begrijpen. Op basis van deze kennis beoordelen we in de volgende stappen de informatie die via de dataroom en de interviews is verkregen en bepalen we welke verdiepende informatie benodigd is.

Stap 6 is de technische analyse van het product. We scannen de broncode van het product uiterst nauwgezet op een aantal eigenschappen. Voor kleine toepassingen is dit overzichtelijk en makkelijk te doen; voor uitgebreide systemen met tientallen applicaties die niet allemaal even belangrijk zijn, is het goed om in de eerste fase prioriteit aan te geven. Waar zit de kern en waar leggen wij de focus op?

Wij geven geen subjectief oordeel maar toetsen aan de standaarden die in de markt gelden, en geven vervolgens een score A t/m E. Veel ontwikkelde apps zijn gemaakt in verouderde frameworks of kunnen niet verder worden doorontwikkeld. Adaptie door Microsoft of een andere gevestigde speler is belangrijk. Blis Digital heeft een goed overzicht van de trends.

De belangrijkste criteria waar wij het product op toetsen in de technische analyse zijn:

  • Betrouwbaarheid
  • Onderhoudbaarheid
  • Security (legal & cyber)

Het is belangrijk om te weten met welke onderdelen de aankopende partij verder wil (daarom is stap 1 zo belangrijk!). Met die wetenschap kan de TDD gericht worden uitgevoerd en worden de hoofd- en de bijzaken gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een integratieplatform waarvan geen gebruik gemaakt zal worden. Of mobiele apps met security risico’s. Bij geen gebruik slaan we die over of beperken we ons tot alleen tot de hoofdzaken.

De laatste en zevende stap is een oplevering van een volledige rapportage van het voorafgaande, voorzien van een advies.

Waarom wij al ruim 50 TDD’s hebben uitgevoerd?

Een reden dat tech investeerders bij Blis Digital aankloppen is onze kennis van en ervaring met het bedenken, ontwikkelen en onderhouden van mission critical software. Omdat we hier al ruim 17 jaar dagelijks mee bezig zijn, kennen we de markt en de uitdagingen als geen ander. We weten waar klanten tegen aan gaan lopen als ze besluiten voor doorontwikkeling.

Een Technical Due Diligence betekent overigens niet dat wij ook de vervolgstappen gaan invullen, al doen we dat natuurlijk graag. Een TDD is wel een hele waardevolle briefing aan de partij die dit wel doet. Het TDD is geslaagd als ons rapport zorgt voor inzicht en begrip in het beslissingstraject voor aankoop of overname van een organisatie of platform, of de beoordeling van een applicatie binnen een softwarelandschap.

Meer weten?

Investeer je in softwarebedrijven of sta je voor een grote overname? Of wil je weten hoe toekomstbestendig je interne IT-landschap nog is? Wij geven je met deze unieke dienst snel en gedetailleerd antwoord op alle vragen over softwarekwaliteit. Lees hier meer onze TDD aanpak.

Wil je kennismaken of heb je een vraag?

Stuur een bericht